PUSTO - SMUTNO

Kamil Kurzajewski, Regular Type (50x70cm)

Na pierwsze, inauguracyjne spotkanie Robię Tylko To Co Lubię, plakat zaprojektował Kamil Kurzajewski. "Regular Type" to jego autorski font. Dzięki kooperacji z Warsztatem Pracy powstało szesnacie limitowanych odbitek. Mamy go na trzech różnych tłach. Zielonym, żółtym i białym.

100zł
Biorę

numer: 8, 11, 13
nakład: 16
format: 50x70cm
papier: Munken Lynx 400 g
technika: sitodruk